SDS HAZIRLAMA
+90 262 33 00 237 info.eu@dgroute.com

ADR REHBER

 

UN No
Un Açıklama
İsim ve Tanım EN
Sınıf
S.Kodu
Etiketler
Sınırlı Miktar
İstisnai Miktar
Taşıma Kategorisi
Tank Taşıması için Araç
Tünel Sınırlandırma Kodu
1.1.3.6ya uygun taşıma
Tehlike Tanımlama No.
ADR Tankı Tank Kodu
Özel Hükümler
Taşınabilir Tanklar ve Dökme Yük Konteyner Talimatları
A.G.