KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI - SDS HAZIRLAMA
+90 262 33 00 237 info.eu@dgroute.com

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI (KKDİK)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında (KKDİK) Yönetmelik" yayımlanmış ve 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

KKDİK Yönetmeliği kimyasal maddeler için Kayıt, Kısıtlama ve İzin hükümlerini içermektedir.

 

Bu kapsamda kayıt süreci Ön-Kayıt ve Kayıt olarak 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

 

Ön-Kayıt için verilen sürenin tamamlanmasının ardından Kimyasal Madde Kayıt süreci başlayacaktır.

 

KKDİK Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin süreç;

 

İlk aşama  23/12/2017 – 31/12/2020 tarihleri arasında kimyasalların Ön Madde Bilgisi Değişim Formlarının bakanlık sistemine bildirilmesiyle sonlanır.

 

İkinci aşama 01/01/2021 – 31/12/2023 tarihleri arasında  Ön Madde Bilgisi Değişim Formları bildirilen ürünler ve maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir. Kesin kayıt işlemi bu tarih aralığında tamamlanmalıdır. Ön Madde Bilgisi Değişim Formları bildirilmeyen maddeler ancak kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

 

Üçüncü aşama 01/01/2024 ve sonrası daha önce kaydı yapılmayan maddeler ancak kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilecektir.

 

KKDİK Kapsamında Tek Temsilci ve/veya Üçüncü Taraf Temsilci olarak Hizmetlerimiz;

 

- Kapsam dahilindeki maddelerin ve kimyasal karakterizasyonunun belirlenmesi,

 

- Ön-MBDF yapılması gereken maddeler için tüm sürecin yönetilmesi,

 

- Ön-MBDF dosyasının hazırlanması,

 

- Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) veri girişinin gerçekleştirilmesi,

 

- EK-17 (Kısıtlı Madde Listesi) kapsamında madde envanterinin oluşturulmasıdır.