SDS HAZIRLAMA - SDS HAZIRLAMA
+90 262 33 00 237 info.eu@dgroute.com

Güvenlik Bilgi Formu / Safety Data Sheet Hazırlama


Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS) kimyasal madde ve karışımların kimliği niteliğinde olup; madde/karışım ve şirket/dağıtıcı bilgilerinin, madde/ karışıma ait zararlılık ve risk ibarelerinin, ürün bileşimi hakkında bilgilerin, ilkyardım/yangın/kaza anında alınacak önlemlerin, elleçleme/depolama/taşımacılık/ mevzuat bilgilerinin, fiziksel ve kimyasal özelliklerin, ekolojik/toksikolojik/ bertaraf etme bilgilerinin ve diğer bilgilerin yer aldığı detaylı dokümanlardır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik gereği; kimyasal ürün üreten, ithal/ihraç eden ve satan işletmelerin piyasaya arz ettikleri madde ve karışımlara ait güvenlik bilgi formlarını hazırlaması ve dağıtması zorunludur. Bu yönetmelikle bu ürünlerin insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetim sağlanması amaçlanmaktadır.


Güvenlik Bilgi Formları, ülkelerin güncel mevzuatlarına uygun olarak belgelendirme konusunda akredite olmuş kuruluşlarca belgelendirilmiş kişilerce hazırlanmak zorundadır.


Ülkemizde Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarihli 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve 1 Aralık 2013 tarihli 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanır.


Route Yazılım ve Danışmanlık olarak, şirket bünyemizde çalışan TÜRKAK onaylı Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sertifikası ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca onaylı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD/DGSA) sertifikasına sahip uzman kadromuzla güncel yönetmeliklere uygun 52 farklı dilde Güvenlik Bilgi Formu hazırlama hizmeti sunmaktayız.


Deneyimli uzman kadromuzla Güvenlik Bilgi Formlarınız sıfır hata ile hazırlanmakta, en kısa sürede teslim edilmektedir. Firmanıza özel sunacağımız avantajlı tekliflerimiz için bizimle irtibata geçiniz.