KKDİK MBDF Bildirimi - SDS HAZIRLAMA
+90 262 33 00 237 info.eu@dgroute.com

KKDİK Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri


Türkiye'de kimyasal madde ve ürünlerin piyasaya arzı KKDİK Yönetmeliğine (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) uygun şekilde yapılmalıdır. Yılda bir tondan fazla Türkiye'de imal edilen veya Türkiye'ye ithal edilen kimyasalların kayıtlı olması zorunludur. DGROUTE, KKDİK kapsamında sunduğu hizmetler ile tam destek sağlar. DGROUTE, ön MBDF, MBDF katılımı, tedarik zinciri aktörleri ile iletişim, maruziyet senaryoları, risk değerlendirmeleri, teknik dosya hazırlığı, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporları (KGR) dahil olmak üzere KKDİK uyum sürecinin herhangi bir aşaması için firmanıza özel hizmet sunmaktadır.


Sunduğumuz hizmetler özetle;


  • İlgili maddeler hakkındaki mevcut verileri bulmak için literatür taraması yapılması,

  • Mevcut çalışma raporlarının değerlendirilmesi ve Klimisch kriterlerine göre oran değerlendirmesi,

  • Kullanımını içerebilecek bilimsel stratejileri kullanarak boşlukların doldurulması: feragat argümanları, (Q) SAR’lar ve ekstrapolasyon, read accross verileri, de novo testleri,

  • Türetilmiş - Etkisi Olmayan Seviyeler Geliştirilmesi (DNELS),

  • Temel çalışmaların onaylanması ve IUCLID için sağlam ve son nokta verilerin hazırlığı,

  • Önemli çalışmaları ve boşlukları tanımlamak için mevcut verilerin KKDİK gereksinimlerine göre analiz edilmesi,

  • Maruz kalma senaryoları ve risk değerlendirmeleri,

  • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Raporu oluşuturulması ve takibi,

  • Kayıt başvurusu.